Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP

Czcionka:

             Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, dalej zwane Stowarzyszeniem (w skrócie SOMW RP), jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem koleżeńskim, skupiającym oficerów marynarki wojennej pozostających w stanie spoczynku, rezerwie lub pełniących służbę czynną.

            Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest Gdynia. Stowarzyszenie, dla właściwego realizowania swych celów statutowych, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

            Stowarzyszenie ma prawo tworzenia jednostek (kół) terenowych, działających na zasadach określonych w statucie. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną i nie prowadzi współpracy politycznej z żadnymi organizacjami oraz instytucjami. Posiada osobowość prawną.

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:

 1. Integracja środowiska oficerów różnych pokoleń, których łączy wierność polskiej banderze wojennej i szacunek dla jej tradycji;
 2. Wspieranie rozwoju Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej i popularyzowanie jej roli w systemie obronnym państwa;
 3. Przejawianie troski o członków Stowarzyszenia oraz ich rodziny w wypadku trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie, w różnej formie, spotkań członków Stowarzyszenia w kraju oraz utrzymywanie systematycznych więzi z członkami zagranicznymi.
 2. Pogłębianie koleżeńskiej i rodzinnej więzi członków Stowarzyszenia, w tym: organizowanie towarzyskich spotkań z rodzinami, głównie jubileuszowych zlotów absolwentów poszczególnych roczników Akademii Marynarki Wojennej (także OSMW, SPMW, WSMW);
 3.  Wspólne uczestniczenie w uroczystościach oficjalnych Marynarki Wojennej RP, imprezach kulturalnych, rozrywkowych i turystycznych.
 4.  Wspieranie badawczej (twórczej) i publicystycznej działalności członków Stowarzyszenia z dziedziny morskiej myśli wojskowej i historii polskiej Marynarki Wojennej.
 5. Utrzymywanie więzi z organami dowodzenia i kierowania Marynarki Wojennej RP, Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte i jednostkami organizacyjnymi MW RP, a także z organizacjami paramilitarnymi i społecznymi oraz instytucjami zajmującymi się obronną problematyką morską.
 6.  Pozyskiwanie nowych członków zwyczajnych i wspierających oraz sponsorów do realizacji przedsięwzięć społecznie użytecznych.
 7.  Prowadzenie działalności gospodarczej, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach (Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672). Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 8.  Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

            Stowarzyszenie realizując powyższe zadania opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swoich spraw może jednak zatrudniać pracowników spoza Stowarzyszenia.

            Koło nr 5 powstało 30 października 2012 roku i działa przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Koło liczy obecnie 28 członków, a prezesem zarządu jest kol. Ryszard Czarnota. Siedziba biura zarządu mieści się w Akademii Marynarki Wojennej przy ul. J. Śmidowicza 69 (nad przychodnią zdrowia). Tam też mieści się sala tradycji, przejęta w lutym 2016 roku od Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Dyżury członków zarządu odbywają się w czwartki w godz. 11.00 - 13.00.

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny