Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Czcionka:

        Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządowym Stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach i ma osobowość prawną, a także status organizacji pożytku publicznego. Terenem działania Związku jest obszar polskiego Państwa. Związek w swojej działalności zachowuje neutralność partyjną i konstytucyjną zasadę tolerancji światopoglądowej.

        Zasadniczymi celami działania Związku jest: obrona czci, honoru i godności żołnierza polskiego, ochrona nabytych praw i interesów, organizowanie opieki specjalnej i koleżeńskiej pomocy socjalnej dla potrzebujących emerytów i rencistów, propagowanie tradycji i historii oręża polskiego, utrzymanie więzi z macierzystymi jednostkami, jak również umocnienie koleżeństwa z żołnierzami pełniącymi czynną służbę wojskową. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego należy do Europejskiej Organizacji Związku Żołnierzy EUROMIL, która zrzesza europejskie związki żołnierzy i wojskowe organizacje przedstawicielskie. Organem prasowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest „Głos Weterana i Rezerwisty”, należący do Europejskiego Stowarzyszenia Prasy Wojskowej EMPA, którego celem jest wymiana informacji o siłach zbrojnych i zagadnieniach związanych z obronnością i działalnością europejskich związków żołnierzy.

          Dewizą Związku jest hasło „Zawsze Wierni Ojczyźnie”

        Koło nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego powstało w 1981 roku i liczy obecnie 120 osób. Jest najliczniejszym i jednym z najbardziej aktywnych kół pomorskiej organizacji związkowej. Przez kilka dziesięcioleci Koło działało przy Akademii Marynarki Wojennej, gdzie m.in. funkcjonowało biuro zarządu oraz - zbudowana wielkim nakładem społecznego wysiłku - izba pamięci, jednak - stosownie do sławetnego zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z lutego 2016 roku - stało się  "bezdomnym", nawet bez możliwości oficjalnego wchodzenia na teren macierzystej, badź co bądź, jednostki wojskowej. Niemniej, korzystając z różnych możliwości i aktywności zarządu, Koła nadal prężnie i planowo działa, ku niemałej satysfakcji jego członków. Prezesem zarządu jest kol. kmdr dr Ryszard Czarnota.

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny