Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zebranie sprawozdawcze i nie tylko…

Utworzono dnia 27.02.2024
Czcionka:

      W dniu 22 lutego br. w auli Biblioteki Głównej AMW odbyły się dwa spotkania – zebranie sprawozdawcze Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za 2023 rok oraz sprawozdawcze zebranie Koła nr 5 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP przy Akademii Marynarki Wojennej. Prowadził je prezes zarządów obydwu Kół kol. kmdr rez. dr Ryszard Czarnota.

      Na wstępie prezes powitał zebranych (niestety, niezbyt licznych ponieważ stawiło się zaledwie ok. 30% członków naszych organizacji), w tym prorektora ds. wojskowych AMW, członka Koła nr 5 SOMW RP kol. kmdr. Sławomira Dorotyna, wiceprezeskę Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kol. kmdr Bożenę Szubińską, seniorów Koła kol. kol. kmdr. dr. Tadeusza Stegienkę (96 lat), kmdr. lek. Stanisława Suszynę (92 lata) i kmdr. por. Ryszarda Wolińskiego (90 lat) oraz pozostałych uczestników spotkania. Następnie chwilą ciszy uczczono pamięć Kolegów i Koleżanki, którzy w 2023 roku odeszli na wieczną wachtę. Wspomniano również kilku innych znanych ogólnie, zasłużonych oficerów Marynarki Wojennej.

        W swym obszernym wystąpieniu prezes Zarządu przedstawił cel i charakter dzisiejszego zebrania, tym rys historyczny zarówno Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, jak i Koła nr 5 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP przy AMW. Scharakteryzował stan organizacji. Omówił treść zasadniczych przedsięwzięć obydwu Kół, zrealizowanych w 2023 roku, w tym spotkań integracyjnych w Rajskiej Górze, w AOS Czernica i w Tawernie Pod Kordem, zebrań ogólnych w lutym, kwietniu i październiku, udziału w obchodach doniosłych świąt i rocznic w Gdyni, Gdańsku i Sopocie oraz akcji „Marynarska Pamięć”. Ze sprawozdania wynikał ogrom zrealizowanych zadań, mimo niesprzyjających warunków wykreowanych przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Przy tym jednak podziękował kierownictwu Uczelni za pomoc i wsparcie, zwłaszcza udzielane Kołu nr 5 SOMW RP, bez której również działalność Koła nr 25 ZŻWP byłaby nie w pełni możliwa. Przedstawił też wachlarz obiecujących działań Prezesa i Zarządu Głównego ZŻWP na styku z przedstawicielami obecnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

     Wątek współpracy obydwu Kół rozwinął w swym wystąpieniu wiceprezes zarządu Koła nr 25 ZŻWP ds. społecznych kol. kmdr dr Krzysztof Zabiegliński, który szczegółowiej przedstawił niektóre przedsięwzięcia oraz dylematy działania Koła nr 25 ZŻWP w kontekście trudnych do przewidzenia konsekwencji służbowych i społecznych obecności Koła w życiu społecznym Akademii Marynarki Wojennej. Jednocześnie zwrócił uwagę na wiele, występujących w ubiegłorocznej pracy negatywnych zjawisk, jak np. zbyt niska względem nakładu pracy zarządu frekwencja w realizowanych przedsięwzięciach, niewspółmierne wykorzystywanie technicznych środków przekazu, zwłaszcza strony internetowej Koła, brak materiałów wspomnieniowych do publikacji w Biuletynie Informacyjno-Historycznym MARINUS (w tym roku nie ukazał się z powyższego powodu), niski stan prenumeraty Głosu Weterana i Rezerwisty itp. Przekazał także pozdrowienia od kol. kmdr. por. Jerzego Kacprzaka, który nie mógł stawić się na spotkanie.

      Skarbniczka zarządu Koła kol. Grażyna Kiersnowska omówiła stan spłacalności składek członkowskich, włącznie ze wskazaniem tych członków, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku w okresie trzech i więcej lat. Głos zabrał również wiceprezes ds. socjalno-senioralnych kol. kmdr por. Ryszard Woliński, który odniósł się do sytuacji zdrowotnej członków naszych obydwu kół oraz możliwości korzystania ze środków wsparcia dysponowanych przez WB-E oraz Fundację Pomocy Rencistom i Emerytom Wojskowym.

      Kol. kmdr Bożena Szubińska złożyła informację o pracy Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w ubiegłym roku, a także przedstawiła stan pomorskiej organizacji związkowej, która obecnie liczy 311 członków. Zmniejszyła się o 3 ilość Kół, choć powstało jedno nowe, tj. Koło nr 13 w Gdańsku. Przedstawiła także wybrane aktywności części kół, w tym Koła nr 2 i nr 21.

      Miłym akcentem spotkania było wręczenie atrybutów przynależności do Koła nr 5 SOMW RP kol. kol. kmdr. Sławomirowi Dorotynowi i nowo przyjętemu do Koła kol. kmdr. por. Józefowi Łapińskiemu oraz kol. Ewie Glince medalu Za zasługi dla ZŻWP, a także dyplomu uznania panu st. chor. sztab. mar. Aleksemu Przyżyckiemu za wspaniałą współpracę z obydwoma naszymi Kołami.

      W czasie przerwy częstowano się kawa i pączkami, natomiast po przerwie omówiono najistotniejsze zadania, wynikające z harmonogramu pracy na 2024 rok.

      Prezes kol. kmdr rez. dr Ryszard Czarnota przedstawił osobiste zamiary co do pracy w ramach zarządu Koła nr 25 ZŻWP, deklarując wytrwanie na stanowisku do końca kadencji, choć przy zmniejszającym się nakładzie pracy osobistej, cedując większość kompetencji innym członkom zarządu.

Tekst: K. Zabiegliński
Foto: J. Jałoszyński

22.02.2024

Utworzono dnia 27.02.2024, 19:09

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny