Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Spotkanie wigilijno-noworoczne w Kole nr 5 SOMW RP przy AMW

Utworzono dnia 14.12.2023
Czcionka:

        W dniu 12 grudnia 2023 roku w Tawernie Pod Kordem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się doroczne tradycyjne spotkanie wigilijno-noworoczne członków Koła nr 5 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP przy AMW wraz z członkiniami i członkami Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdyni, przypomnijmy – do 2015 roku określanego jako Koło ‘przy Akademii Marynarki Wojennej”. W spotkaniu uczestniczyły również osoby towarzyszące – na ogół towarzyszki życia członków organizacji – razem ok. 40 osób.

          Spotkanie prowadził prezes zarządu kol. kmdr rez. dr Ryszard Czarnota, który serdecznie powitał uczestniczki i uczestników, w tym przybyłego w imieniu rektora-komendanta AMW kontradm. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta prorektora ds. wojskowych pana kmdr. Sławomira Dorotyna oraz kapelana AMW ks. kpt. Tomasza Wojciechowskiego.

           Po powitaniu przybyłych uczestników prezes dokonał krótkiej oceny działalności Koła w mijającym 2023 roku. Jak wynikało z wystąpienia, rok 2023 był okresem pracy zgodnej z przyjętym harmonogramem, zarówno w Kole nr 5 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej, jak i zaprzyjaźnionym Kole nr 25 ZŻWP w Gdyni. Przeprowadzono 11 posiedzeń zarządu, podczas których dokonywano bieżącej oceny działalności oraz podejmowano projektowanie realizacji kolejnych zadań planowych. Przygotowywano plany organizacji zebrań planowych, w tym sprawozdawczego w Kole nr 25 ZŻWP oraz sprawozdawczo –wyborczego w Kole nr 5 SOMW RP przy AMW, a także przedsięwzięć integracyjnych oraz obchodów doniosłych świąt i rocznic. Zorganizowano 3 zebrania ogólne członków Kół na bazie Biblioteki Głównej AMW, w tym 16 lutego sprawozdawcze w Kole nr25 ZŻWP w Gdyni, a 20 kwietnia sprawozdawczo-wyborcze w Kole nr 5 SOMW RP. Notabene, podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego powierzono mu obowiązki prezesa Zarządu Koła nr 5 SOMW RP, zaś kol. kmdr dr Ryszard Meller wybrany został wiceprezesem zarządu (co przyjęto oklaskami). 22 kwietnia odbyło się Walne zebranie Delegatów SOMW RP, podczas którego m.in. członkiem Zarządu Głównego został kol. kmdr Stanisław Kwiatkowski. Odbyły się dwa przedsięwzięcia o charakterze spotkania integracyjnego, tj. 15 czerwca jednodniowe w Dworku Rajska Góra w Górze gm. Wejherowo i trzydniowe (22-24 września) w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy. Zorganizowaliśmy dwa wydarzenia rocznicowe w rejonie pomnika-obelisku ku czci żołnierzy 1 Brygady Pancernej im. Boh. Westerplatte w Gdyni, tj. 28 marca z okazji rocznicy wyzwolenia Gdyni i 12 października z okazji 80 rocznicy bitwy pod Lenino. Z okazji Dnia Marynarki Wojennej w dniu 24 czerwca pod Pomnikiem Marynarzy w Sopocie zorganizowaliśmy uroczystość dla uczczenia pamięci marynarzy PMW i PMH, którzy polegli na morzach i oceanach podczas II wojny światowej. 25 maja 2023 roku Grupa Kobieca Koła nr 25 ZŻWP zorganizowała spotkanie członkiń Koła z okazji Dnia Matki w jednym z gdyńskich lokali. W dniach 30.10 – 2.11 na cmentarzach Trójmiasta i okolic zorganizowano doroczną akcję „Marynarska Pamięć”, podczas której na grobach naszych Kolegów i bohaterów wojny obronnej 1939 roku złożono 93 opatrzone naszymi insygniami znicze. Pożegnaliśmy odeszłych na wieczną wachtę 8 naszych Koleżanek i Kolegów, w tym: st. chor. mar. Czesława Rześniowieckiego, kmdr Władysława Monkiewicza, st. mata pchor. Andrzeja Hinza, st. chor. mar. Leona Chmiela, kmdr. por. Tadeusza Łabudę, Alinę Niewęgłowską, kmdr. Józefa Kreja i kmdr. por. Ireneusza Borka. W tym momencie uczczono Ich pamięć chwilą ciszy.

          Podczas prezentacji osiągnięć prezes nawiązał także do problemów, jakim m.in.  jest obniżająca się aktywność członków naszych społeczności, przejawiająca się np. w malejącej frekwencji podczas spotkań ogólnych i integracyjnych oraz rocznicowych, a także – niestety – spłacalność składek członkowskich i prenumerata Głosu Weterana i Rezerwisty. Wyrazem tego też pozostaje dzisiejsza obecność podczas spotkania wigilijno-noworocznego, która wynosi jedynie 40 osób, wraz z osobami towarzyszącymi. A przypomnijmy – Koło nr 5 SOMW RP liczy obecnie 31 członków, a Koło nr 25 ZŻWP – 73 osoby. Wnioski nasuwają się same, a nie tylko wiek o tym decyduje. Z żalem też trzeba dodać, że w związku z brakiem chętnych do dzielenia się swoim wspomnieniami i przemyśleniami w tym roku nie wydaliśmy Biuletynu Informacyjno-Historycznego MARINUS. Wielka to szkoda, bo wydawany we współpracy z AMW Biuletyn cieszył się dużym zainteresowaniem i uznaniem, co podkreślali wielokrotnie Zarząd Główny SOMW RP i sami Czytelnicy. Warto do tego wrócić, bo wśród nas jest wielu zasłużonych i o bogatych we wspomnienia życiorysach.

        Z satysfakcją prezes podkreślał życzliwość i wsparcie ze strony kierownictwa Akademii i osobiście Rektora –Komendanta, a czego wyrazem był akt wstąpienia przez prorektora ds. wojskowych – już, zgodnie z nomenklaturą – kolegę kmdr. Sławomira Dorotyna w poczet członków Koła nr 5 SOMW RP przy AMW. Notabene, prezes z towarzystwie członka Zarządu Głównego SOMW RP kol. Stanisława Kwiatkowskiego wręczył kol. kmdr. Sławomirowi Dorotynowi legitymację członkowską i pamiątkowy krawat. Ponadto do Koła nr 5 SOMW RP przyjęty został i legitymację wraz z krawatem otrzymał wieloletni szef katedry matematyki WSMW i AMW kol. kmdr doc. dr Eugeniusz Stegienka. Członkinią Koła nr 5 została również kol. kmdr mgr farm. Bożena Szubińska. Natomiast do Koła nr 25 ZŻWP w Gdyni przystąpił kol. kmdr ppor. Andrzej Blok, wieloletni opiekun pomnika-obelisku ku czci żołnierzy 1 BPanc. im. Boh. Westerplatte w Gdyni.

       W imieniu Rektora – Komendanta AMW głos zabrał również prorektor ds. wojskowych pan kmdr Sławomir Dorotyn, który przekazał uczestniczkom i uczestnikom spotkania serdeczne pozdrowienia od kontradm. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta oraz - dziękując także za możliwość wstąpienia do Koła – przekazał swą głęboką wolę współpracy i życzenia dobrego zdrowia oraz pomyślności w nowym, 2024 roku.

      Następnie głos oddany został ks. kpt. Tomaszowi Wojciechowskiemu, który odmówił stosowną modlitwę oraz pobłogosławił opłatki świąteczne, życząc także uczestnikom radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Zaintonowano również fragment tradycyjnej kolędy „Wśród nocnej ciszy…”.

        Po tej ceremonii obdarowywano się przygotowanymi opłatkami i życzeniami dobrego zdrowia i pomyślności w nowej, odradzającej się Polsce z nadzieją na lepsze czasy także dla naszych organizacji i byłych żołnierzy zawodowych, po macoszemu traktowanych przez poprzednią ekipę rządzącą. Wszak wczorajszy dzień przyniósł wiele znaczących zmian, miejmy nadzieję, że dobrych – także dla nas jako seniorów, i dla nas – jako organizacji.

         Po wzajemnych życzeniach – nieco ostrożniejszych w ekspresji z uwagi na pojawiające się zagrożenia zdrowotne wzniesiono - szampanem bezalkoholowym – toast za powodzenie w Nowym Roku i przystąpiono do konsumpcji przygotowanych przez gościnną obsługę Tawerny dań - tradycyjnie postnych, acz smacznych i sycących.

Tekst i foto: K. Zabiegliński

12.12.2023 r.

Utworzono dnia 14.12.2023, 12:05

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny