Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Posiedzenie Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

Utworzono dnia 11.03.2023
Czcionka:

Zarząd Wojewódzki ocenił działalność Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP.

      W dniu 7 marca 2023 w Centrum Informacji i Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gdańsku odbyło się posiedzenie Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, które oceniło działalność Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej w 2022 roku. W posiedzeniu wzięli udział członkowie zarządu wojewódzkiego i prezesi kół. Gośćmi zebrania byli płk Miłosz Biały – wiceprezes Zarządu Głównego, kmdr dr Ryszard Czarnota – Honorowy Prezes PZW ZŻW, ppłk Antoni Pysz – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i kmdr por. Wincenty Kurowski – przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Honorowego. Członkowie zarządu, prezesi kół i zaproszeni goście otrzymali komplet materiałów będących przedmiotem obrad dziesięć dni przed posiedzeniem.

    Po powitaniu przez ppłk. Zbigniewa Drozdka uczestników spotkania odśpiewano Hymnu Związku, a przy dźwiękach sygnału „Cisza” uczczono pamięć 22 członków Związku, którzy w 2022 roku odeszli na wieczną wartę/wachtę/do niebieskiej eskadry. Prezes PZW ZŻWP wręczył dyplom jubileuszowy z okazji 75 rocznicy urodzin ppłk. Czesławowi Kosianowiczowi, a w imieniu członków władz wojewódzkich życzył dobrego zdrowia i wszystkiego najlepszego w działalności społecznej i życiu osobistym. Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.

     Pierwszym punktem narady było sprawozdanie z działalności prezydium od ostatniego posiedzenia zarządu, które odbyło się 24 października 2022r. Uczestnicy zebrania otrzymali informację o działaniach prezydium od 24 października 2022 roku wraz z innymi materiałami. Najważniejsze działania prezydium zostały zaprezentowane na ekranie za pomocą rzutnika. Informacja o działalności wraz ze stwierdzeniem przez zarząd wojewódzki uchwały prezydium dotyczącej sprawozdań z działalności Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP przesłanych do Zarządu Głównego ZŻWP została przyjęta uchwałą jednogłośnie przez członków zarządu.

     Ppłk Zbigniew Drozdek ocenił działalność Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP w 2022. Do negatywów zaliczył zmniejszającą się liczbę członków, rozwiązanie dwóch kół, niską frekwencję w przedsięwzięciach organizowanych przez zarząd wojewódzki i na zebraniach w niektórych kołach, a także dużą ilość członków, którzy nie opłacili składek za 2022 rok. Jak stwierdził, wielu członków POW ZŻWP, w tym część aktywu ogarnęła apatia i brak wiary w skuteczność podejmowanych działań. Mamy też osiągnięcia - takie jak objęcie przez kol. kmdr Bożenę Szubińska funkcji wiceprzewodniczącej Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz sekretarza tej organizacji przez kol. kmdr por. Romana Augustyniaka. Kmdr Ryszard Czarnota był naszym przedstawicielem w Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo Historycznego. Nasi członkowie aktywnie działają w tych organizacjach i są cenieni za kompetencje i pracowitość. Dzięki współpracy z tymi organizacjami Gdańsk w rocznicę bitwy pod Lenino organizuje obchody „Dnia Czynu Polskich Sił Zbrojnych na Froncie Wschodnim”. Władze miasta wspierają nasze przedsięwzięcia, a takim przykładem jest pomoc władz miasta Gdańska w zorganizowanie wyjazdu członków na obchodzone 2 października 2022 r. uroczystości upamiętniające bohaterskich obrońców Polskiego Wybrzeża w Helu. Mamy też aktywne koła. Bierność i rezygnacja z aktywności mogą doprowadzić do rozwiązania się zarządu wojewódzkiego. Taka sytuacja spowoduje, że środowisko byłych żołnierzy utraci możliwość wpływania na władze samorządowe oraz inne organizacje i stowarzyszenia działające na poziomie wojewódzkim.

W celu ożywienia działalności Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej Prezydium PZW ZŻWP będzie podejmowało następujące działania:

1. Dalsze wzmacnianie Prezydium poprzez powołanie pełnomocników - specjalistów np. ds. turystyki i krajoznawstwa itp.;

2. Skoordynowanie planu działania zarządu wojewódzkiego z planami kół, w taki sposób, aby przedsięwzięcia w nich ujęte można było wprowadzić do ofert na realizację zadań publicznych w konkursach ogłaszanych przez władze samorządowe;

3. Docieranie do środowisk opiniotwórczych poprzez powołanie klubu dyskusyjnego.

4. Aktywizowanie członków kół poprzez wykorzystywanie przedsięwzięć organizowanych przez koła wspierane przez prezydium zarządu wojewódzkiego.

       Skarbnik PZW ZŻWP mjr Sławomir Bielak zaprezentował realizację planu przychodów i wydatków w 2022 roku. Wyjaśnił, że została w nim ujęta suma przychodów i wydatków kół tworzących wojewódzką organizację związkową. Nadmienił, że współpraca z władzami samorządowymi i innymi organizacjami przynosi też korzyści finansowe. Wymaga to wniesienia naszego wkładu polegającego na udziale w uroczystościach przez nie organizowanych i ewentualne ponoszenie kosztów zakupu wieńców, dyplomów itp. Uchwała w sprawie zatwierdzenia realizacji planu przychodów i wydatków w 2022 roku została przyjęta jednogłośnie przez członków zarządu.

      Pomorski Zarząd Wojewódzki za aktywną postawę i działalność wyróżnił czterech członków wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej, a sześćdziesięciu dyplomem uznania. Wiceprezes Zarządu Głównego płk Miłosz Biały wręczył dyplomy obecnym na posiedzeniu członkom zarządu i prezesom kół. Prezesi kół otrzymali certyfikaty potwierdzające wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej i dyplomy uznania, które wręczą wyróżnionym członkom na zebraniach kół. Uchwałą nr 6/XI/2023 r. kmdr por. dr Marek Sikorski został powołany na funkcję wiceprezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, zajmującego się problematyką proobronną.

       Płk Miłosz Biały poinformował uczestników posiedzenia o aktualnych pracach Prezydium Zarządu Głównego. Mimo trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się Związek członkowie nie mogą się poddawać. Tylko aktywną postawą możemy pokonać piętrzące się przed nami trudności.

      Kmdr Ryszard Czarnota omówił okoliczności w jakich do kalendarza uroczystości organizowanych w Gdańsku został wprowadzony „Dzień Czynu Polskich Sił Zbrojnych na Froncie Wschodnim”. Zaapelował o udział członków Związku w uroczystości upamiętniającej rocznicę wyzwolenia Gdyni pod czołgiem - pomnikiem 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Boh. Westerplatte oraz w Sopocie pod pomnikiem marynarzy poległych w walce o niepodległą Polskę podczas obchodów Dnia Marynarki Wojennej obchodzonego w ostatnią niedzielę czerwca.

Tekst: Z. Drozdek
Foto: R. Żywicki

7.03.2023

Utworzono dnia 11.03.2023, 20:54

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny