Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Z posiedzenia Zarządu

Utworzono dnia 11.01.2023
Czcionka:

       W dniu 10 stycznia 2023 roku odbyło się posiedzenie zarządu Koła nr 5 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP przy AMW z udziałem przedstawicieli innych środowisk proobronnych. Posiedzenie prowadził prezes zarządu kol. kmdr rez. dr Ryszard Czarnota, który na wstępie podziękował swemu zastępcy kol. kmdr. Stanisławowi Kwiatkowskiemu za sprawne kierowanie Kołem podczas nieobecności spowodowanej niedyspozycją zdrowotną. Prezes podziękował również innym działaczom Koła za wspieranie kol. S. Kwiatkowskiego przy realizacji planowych zadań, w tym organizacji spotkania wigilijno-opłatkowego w dniu 8 grudnia ub. roku.

      Z kolei kol. Stanisław Kwiatkowski zreferował działalność Koła w tym okresie, w tym udział w przedsięwzięciach wykonywanych w ramach Uczelni (np. w spotkaniu wigilijnym i innych). Omówił także uzgodnienia, dokonane z rektorem-komendantem kadm. prof. dr. hab. Tomaszem Szubrychtem i prorektorem ds. wojskowych kmdr. Pawłem Podgórnym w zakresie bezprzepustkowego wejścia członków zarządu na planowe posiedzenia oraz w kilku innych, bardziej szczegółowych problemach Koła i jego członków. Podziękował członkom zarządu za współpracę i zaangażowanie w realizacji zadań na rzecz naszego środowiska, a zwłaszcza podczas organizacji spotkania wigilijno-opłatkowego, które – notabene – było bardzo udane, a relacja znajduje się na stronie internetowej Koła.

        Z kolei prezes zaprezentował czwarty, bardzo ciekawy i związany ze 100-leciem AMW numer Biuletynu Informacyjno-Historycznego „MARINUS”, dziękując redaktorom i autorom poszczególnych artykułów, wyrażając zarazem przekonanie o potrzebie kontynuacji tego ważnego zadania. Następnie scharakteryzował rozliczenie ze wsparcia, udzielanego przez kierownictwo AMW w 2022 roku. Podkreślił życzliwość, jakiej doświadczano ze strony b. prorektora ds. wojskowych kmdr. Pawła Podgórnego podczas jego pięcioletniej kadencji. Przedstawił Ramowy Program Obchodów Uroczystości w Marynarce Wojennej w 2023 roku, wypracowany przez Komendę Portu Wojennego w Gdyni. Z satysfakcją podkreślił uwzględnienie „naszej” inicjatywy organizowania uroczystości z okazji Dnia Marynarki Wojennej przy Pomniku Marynarzy Poległych na Morzu w Sopocie, a zarazem zaprezentował bogatą paletę uroczystości m.in. związanych ze 100-leciem Gdyni.

       Natomiast kol. kmdr rez. dr Krzysztof Zabiegliński poinformował o organizowanym przez Pomorski Zarząd Wojewódzki ZŻWP sympozjum nt. „103 rocznica powrotu Polski nad Bałtyk”, które odbędzie się 9 lutego 2023 roku w Muzeum Marynarki Wojennej, jednocześnie wyrażając zgłoszone organizatorom wątpliwości dotyczące potencjalnego udziału niektórych proponowanych, mundurowych gości.

       Zasadniczym jednak wątkiem posiedzenia było zatwierdzenie wymaganych prawem sprawozdań rocznych z działalności Koła, a składanych do instancji nadrzędnej w terminie do 10 stycznia właśnie. Z uwagi na konieczność niezbędnych korekt zarząd postanowił przyjąć je warunkowo, a uzupełnione przesłać do końca bieżącego tygodnia. Przyjęto także propozycje wyróżnień, udzielanych przez instancje nadrzędne, w tym listę jubilatów i wyróżnień za aktywność związkową. Natomiast kustoszowi Izby Pamięci i kronikarzowi Koła kol. kmdr. por. Jerzemu Jałoszyńskiemu wręczono pamiątkowy album z okazji 100-lecia wojskowego szkolnictwa morskiego i certyfikat z okazjonalnym znaczkiem PP Poczta Polska.

      Na zakończenie kol. kmdr por. Ryszard Woliński omówił sytuację zdrowotną niektórych kolegów oraz podejmowane działania w zakresie udzielania im wsparcia i pomocy. Niestety, w związku z utrzymującą się niedyspozycją prezesa, jego obowiązki do 16 lutego pełnił będzie nadal kol. kmdr Stanisław Kwiatkowski.

Tekst i foto: K. Zabiegliński

10.01.2023

Utworzono dnia 11.01.2023, 23:00

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny